ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับองค์การอาหารและยา

เรามีทีมงานสำหรับติดต่อ ขึ้นทะเบียนอาหาร ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ขึ้นทะเบียนยาสามัญประจำบ้าน และ ขึ้นทะเบียนยา แผนปัจจุบัน นอกจากนั้นยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปส่งตรวจเพื่อหาสารสำคัญต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นเกณฑ์ในการแสดง คุณค่า ทางโภชนาการ บนฉลากของอาหาร (ฉลากโภชนาการ) Nutrition Labeling โดยอิงข้อมูลจาก Thai RDI &Thai RDA.

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง

เรามีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตในทุุก ๆ ด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง

รับผลิตอาหารเสริม , รับบรรจุน้ำมัน , รับบรรจุแคปซูลนิ้ม ผลิตน้ำมันปลา ผลิตอาหารเสริม ผลิตคลิลออย ผลิตน้ำมันรำข้าว ตัวอย่างการรับจ้างผลิต

บริการด้านการบรรจุ

เรามีบริการด้านการบรรจุมากมาย หลายแบบ ลูกค้าผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตยา ผลิตสมุนไพร สามารถ เลือกขวดที่โรงงานเรามีอยู่ เพื่อความรวดเร็วในการสั่งผลิต ประหยัดสินค้าคงคลัง และได้ราคาที่ถูกกว่า ดูตัวอย่างบริการด้านบรรจุ

  • ขวดรูปแบบต่างที่โรงงานเราใช้เป็นประจำทั้งขวด PE PVC PET ขวดสีชา ขวดพลาสติกสีใส ขวดพลาสติกสีต่างๆ ขวดผลาสติก
  • มีรูปแบบฝาให้เลือกเช่น ขวดแบบฝาฉีกขาด ขวดแบบฝาเกลียว และยังสามารถซีลอลูมิเนียม ภายในมีซองกันชื้น ภายนอกมีฟิล์มหด เพื่อกันฝ่านและป้องกันการแกะ

การควบคุมคุณภาพ

เรามีการผลิตภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ GMP ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ดูตัวอย่างขั้นตอนการผลิต

วิจัยและพัฒนาสูตรสำหรับยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง

มุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง แบบครบวงจรเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด โดย บริษัท ซีพีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง

เราให้ความรุ้เกี่ยวกับการผลิตแก่ผู้ที่สนใจ มีการรับนักศึกษาฝึกงาน โดยได้เข้าร่วมโครงการ "ร่วมพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา"

บริการงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

เรามีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถคลิกดูตัวอย่างผลงานการออกแบบของเราได้ที่นี่ ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์

NPD Director

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ (คุณป๋อ)

เบอร์โทร 086-779-5550
อีเมล์ pissanu25@gmail.com

Food and Cosmetic OEM Department

OEM Sale

คุณชานัญญา เล็กลาด (คุณส้ม)

เบอร์โทร 085-159-5484
อีเมล์ supervisor.os@jsppharma.com

รับจ้างผลิตอาหารเสริม,ยาแผนปัจจุบัน,ยาสมุนไพร,เครื่องสำอาง

ข้อมูลการบริการเพิ่มเติม