NANOWHITE CREAM และ GLUTA-MAHAAD CREAM

June 1st, 2012 | DOCOSMETIC

JSP Cosmetic เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ NANOWHITE CREAM และ GLUTA-MAHAAD CREAM เพื่อผิวดูกระจ่างใส รูขุมขนกระชับขึ้น โดยสกัดจากใบของ Bearberry ให้ผลช่วยยัยยั้งการทางานของเอนไซม์ Tyrosinase ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่ง Tyrosinase เป็น เอนไซม์ที่สาคัญในกระบวนการสร้างเม็ดสี (pigmentation) ในผิว ซึ่งมีประสิทธิภาพให้ผิวกระจ่างใสขึ้นและยังมีความคงตัวและปลอดภัย และใช้ได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่เกิดผลข้างเคียงกับผิว .

การพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแสดงว่า ษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งต่อการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554.

OUR SERVICES

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ รับจ้างผลิตยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง แบบครบวงจรเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด โดยบริการหลักของเรามีดังนี้

  • ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับองค์การอาหารและยา
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง
  • บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง
  • บริการด้านการบรรจุ
  • การควบคุมคุณภาพ
  • วิจัยและพัฒนาสูตรสำหรับยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง
  • บริการงานออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • บริการหักภาษี 2 ต่อ สำหรับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์