OUR PARTNERS

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุุตสาหกรรม ค็อกซ์
รับจ้างผลิตยา ผลิตอาหารเสริม ตามความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการผลิตมาตรฐาน GMP สำนักงานคณะกรรมการและยา (อย.)
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด
รับจ้างผลิตอาหารเสริม ด้วยบริการแบบ One Stop Service ตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice และ ISO9001 :2008
เจเอสพี เทรดดิ้ง
จำหน่ายชุดตรวจยาเสพติดชนิดต่างๆ ชุดทดสอบความสะอาดอาหาร เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เคมี , เครื่องพ่น และ ควบคุมยุง,ยุงลาย จุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสีย และโคลน น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในด้านสาธารณสุข
เจเอสพี เฮอร์เบิล เซ็นเตอร์
รับผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และรับขึ้นทะเบียนตำรับยาสมุนไพร เพื่อรองรับตลาดการใช้สมุนไพรทั้งในและนอกประเทศ โดยมีการควบคุมมาตรฐานในทุกๆขั้นตอนของการผลิต ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
เจเอสพี ฟาร์มา นอร์ท ลำพูน
โรงงานใหม่ เจเอสพี สาขาลำพูน สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการการผลิตอาหารเสริม ในตราสินค้าของลูกค้า (own brand) หรือรับจ้างผลิต (OEM) เพื่อรองรับการเติบโตของการตลาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงอีกมาก
เจเอสพี คอสเมติก
ดำเนินการผลิตเครื่องสำอางและรับจ้างผลิตเครื่องสำอางในประเภทต่าง ๆ มากมาย บริษัทสามารถคิดสูตรและดำเนินการจด อย. ให้ในเครื่องหมายการค้าของท่าน โดยสูตรแต่ละสูตรที่บริษัทเจเอสพีร่วมกันพัฒนากับผู้จ้างผลิตจะถูกเก็บเป็นความลับ
บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
มุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง แบบครบวงจรเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

OUR SERVICES

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ รับจ้างผลิตยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง แบบครบวงจรเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด โดยบริการหลักของเรามีดังนี้

  • ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับองค์การอาหารและยา
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง
  • บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง
  • บริการด้านการบรรจุ
  • การควบคุมคุณภาพ
  • วิจัยและพัฒนาสูตรสำหรับยาแผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผนปัจจุบัน, ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร, ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง
  • บริการงานออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • บริการหักภาษี 2 ต่อ สำหรับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ABOUT US

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสหกรรม ค็อกซ์.

เนื่องจากเห็นว่า ตลาดอาหารเสริม และ สมุนไพร ในประเทศไทยที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตอย่างสูง ทั้งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี นอกจากนั้นรูปแบบการดำรงชีวิตของคนปัจจุบันยังเปลี่ยนไป จากการรักษาโรค เปลี่ยนเป็น การรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค และรูปแบบ แพทย์ทางเลือก ทางบริษัท เจเอสพีฯซึ่งมีพื้นฐานและความสามารถในการผลิตอยู่แล้วจึงเปิด แผนกอาหารเสริม เพื่อรับจ้างผลิต และผลิตสินค้าตอบสนองตามความต้องการของตลาดอาหารเสริม , สมุนไพร ในเครื่องหมายการค้าชื่อ เจเอสพี

Due to study and monitoring the growth of drug supplement and herbal market in Thailand we found that it is rising up very fast and have a good feed back for customer.

And in present our life style was change from cure and treatment when we are sick to eat in order to prevent the disease and there are one more option to cure these called "alternative medicines".

Our company, “JSP manufactory Pharmaceutical” has opened up the "Department of Dietary supplementary and health products" to manufacturer and distributor in name “JSP”.